Product Photo

LTC CHARGE 16 BATTERILADDARE

1250 :-

Intelligent batteriladdare som laddar i 9 steg. Detta innebär sparad tid, sparad energi och sparade batterier.

st


  • ART. NR: 1226
  • REKPRIS: 1250 :-
LTC CHARGE 16 BATTERILADDARE

Automatisk och intelligent 9-stegs laddkurva.
Batteriladdaren styrs av en mikroprocessor med en 9-stetgs laddkaraktär för laddning av batterier till bilar, motorcyklar, skotrar, traktorer, vattenskotrar, båtar etc.
En mikroprocessor känner av batteriet och styr regulatorn för att ge rätt ström och spänning till batteriet (laddningskaraktäristiken). Detta ger den bästa effekten på laddning och ökar batteriets livslängd.

Skifta mellan 12 och 24 volts läget.
1, Anslut laddaren till 230 volt (koppla inte laddaren till batteriet).
2, Tryck och håll inne mode-knappen 1-2sekunder och släpp sedan knappen. Då ska laddaren hoppa till det andra läget.
3, Anslut nu laddaren till batteriet och se så att laddaren börjar ladda, detta för att lagra den nya inställningen i laddarens minne.
Nu startar laddaren i det nya läget varje gång du ansluter den till 230 volt.
Upprepar steg 1-3 för att skifta till det andra läget igen.


==========================
Laddningsegenskaper:
==========================


Batteritest & förladdning (Steg 1):
Kontrollera batterispänningen& att batterianslutningarna sitter fast och att batteriet är i ett stabilt läge innan laddningsprocessen påbörjas.

Avsulfering (Steg2):
Upptäcker sulfaterade batterier. Pulserande ström och spänning tar bort sulfat från batteriets blyplattor och höjer batteriets kapacitet. Om batterispänningen under laddning varierar mer än 3V (12V-läge) eller 6V (24V-läge) görs en avsulfatering och sedan fortsätter processen till steg 3 efter 4 timmar. Om variationen understiger 3V/6V fortsätter nästa steg efter 10 sekunder utan sulfatering.

Mjukstart (Steg 3):
Initialt batteritest för att bestämma batteriets tillstånd. Om batteriet är kraftigt urladdat, väljer laddaren mjukstartssteget. Laddningen börjar med en lägre ström tills batterispänningen når en normal nivå för laddning.

Bulk (Steg 4):
Huvudladdningssteget där batteriet får den största delen av laddningen.
Under detta steg laddas batteriet till 75-80% av laddaren. Laddaren levererar maximal ström tills poolspänningen når nivån för full laddning för ett normalt batteri.

Absorbtionsladdning (steg 5):
Slutför laddningen upp till 100% med en konstant spänning. Strömmen trappas ned efter det att strömmen nått maximalnivå.

Rekonditionering (steg 6):
Välj "Recondition” -läget, laddning med högre spänning för att avlägsna sulfat från batteriet för att öka batteriets livslängd.

Analys (Steg 7):
Testar om batteriet kan behålla laddningen. Batterier som inte kan hålla laddningen bör bytas ut.

Underhållningsladdning (Steg 8):
Låg konstant spänning och en minimal laddström, batteriet är fulladdat.

Puls (steg 9):
Underhåller laddningen till 95-100% kapacitet. Laddaren övervakar batterispänningen och ger en puls vid behov för att hålla batteriet fulladdat.

Omvänd polaritetsskydd
Denna enhet är skyddad mot omvänd polaritet. Den röda lysdioden kommer att lysa och laddningsprocessen startar inte. Om detta händer, koppla omedelbart ur elnätet, anslut den röda krokodilklämman till positiv(+) batteripost och svart krokodilklämma till negativ (‐). Anslut sedan till nätspänningen och laddningsprocessen ska börja.

Kortslutningsskydd
Skulle du oavsiktligt vidröra krokodilklämmorna vid varandra medan strömmen är på, kommer enheten inte att utföra laddning. Koppla ur nätsladden, koppla loss och starta processen igen. Undvik att röra klämmorna vid varandra.

Laddningsminne
Om strömmen stängs av/strömavbrott sker under pågående laddning kommer batteriladdaren memorera laddningsläget. När strömmen kommer tillbaka återupptas laddningen från laddningsfasen före avbrottet. OBS: När laddarklämman är urkopplad från batteriet raderas det här minnet och laddningsläget måste åter väljas.

Andra funktioner
Antignistskydd
Överhettningsskydd för batteri och laddare Plasthus. Skyddsklassning IP20

Lämplig för 12/24V blysyrabatterier, Slutna batterier, Gel batterier & 12V Lipo4-batterier mellan 7-200Ah

• Laddspänning: 12V eller 24V
• Matningsspänning: 200-230V 50HZ
• Strömförsörjning: 15AMP
• Laddningsström: MAX 16A
• Nattläge vilket innebär att laddaren blir helt tyst
• Längd laddkabel: 2 m
• Klarar blysyrabatterier, slutna batterier, gelbatterier eller Lipo4-batterier och bör inte användas för att ladda NICAD/Lion.

Specifikationer
N/A
Bilder
BILDER Ladda ner >>
MANUAL Ladda ner >>